FYZOKOL - POĽNOHOSPODÁRSKA VEĽKOVÝROBA


Go to content

Rastlinná výroba

Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie klasických a špeciálnych kultúr. Plne obslúži požiadavky živočíšnej výroby v oblasti zabezpečenia krmovín. Každoročne dokážeme vypestovať kvalitný sladovnícky jačmeň s výbornými parametrami. Z olejnatých kultúr sa u nás dobre darí slnečnici a repke ozimnej. Produkcia pšenice pozostáva z dopestovania kŕmneho fondu a potravinárskej kvality. Výber odrôd kopíruje jednak osvedčené sorty, jednak novinky renomovaných šlachtiteľov.


Pestujeme nasledovné plodiny:

 • Pšenica ozimná
 • Jačmeň jarný
 • Jačmeň ozimný
 • Kukurica zrnová
 • Kukurica silážna
 • Slnečnica
 • Sója
 • Špeciálne energetické plodiny na výrobu biomasy
 • Ostatné krmoviny pre účely zásobovania živočíšnej výroby


Strojový park ktorý využívame vo výrobe pozostáva z nasledovných strojov:

 • Päť výkonných traktorov značky JOHN DEERE
 • Pôdoobrábacie stroje značky KUHN a HORSCH
 • Kombajny CLAAS MEGA 218 a JOHN DEERE T670i
 • Návesy ANNABURGER SCHUBFIX s nosnosťou 20 a 22 ton a trojstranný sklápací náves BRANTNER SILO sosnosťou 20 ton


Disponujeme vlastnou sušičkou STELLA MUF 45
, ktorá slúži na sušenie repky, slnečnice a kukurice. Čistička obilia Petkus K 527 slúži na prípadné čistenie obilia podľa objednávky zákazníka.

Vlastné skladovacie kapacity máme na 3000 ton obilia, čo postačuje na skladovanie vlastnej produkcie.
Back to content | Back to main menu