FYZOKOL - POĽNOHOSPODÁRSKA VEĽKOVÝROBA


Go to content

Živočíšna výroba

Ťažiskom živočíšnej výroby je chov hovädzieho dobytka so zameraním na produkciu mlieka s ročnou produkciou 1,5 milióna litrov a s úžitkovosťou vyše 8000 litrov na dojnicu.

Voľné ustajnenie kráv a technológia chovu plne zodpovedá európskym normám. Samotné dojenie prebieha na dojacom zariadení FULLWOOD 2x6 s počítačom riadenou evidenciou. Na chladenie a skladovanie mlieka slúži nový chladiť značky WESTFALIA s objemom 7200 litrov.

Živočíšnu výrobu dopĺňa chov ošípaných. Kŕmenie zabezpečuje plnoautomatické zariadenie od rakúskeho dodávateľa SCHAUER.

Pri výrobe krmív úspešne používame extrudovanú sóju (full fat) z
vlastnej produkcie, ktorú upravujeme na extrudačnej linke slovenskej výroby.

Aktuálny počet hospodárskych zvierat:

  • Hovädzí dobytok: 480 ks


Z toho dojnice: 202 ks

  • Ošípané: 1210 ks


Z toho prasnice: 65 ksBack to content | Back to main menu