Skip to content Skip to footer
firma

O nás

Firma bola založená  v roku 1994 s výrobným zameraním na klasické poľnohospodárstvo, ktoré zahŕňa rastlinnú výrobu a živočíšnu výrobu. Disponuje aj pridruženou výrobou so spracovaní fytomasy na palivové účely.
Podnik obhospodaruje 1000 ha ornej pôdy v kukuričnej výrobnej oblasti v galantskom okrese.  
Čierny Brod leží v teplej klimatickej oblasti s teplým letom, so suchou a miernou zimou, so slnečným svitom vo vegetačnom období nad 1500 hodín. Priemerná ročná teplota je 9,6 stupňov, s priemerným úhrnom zrážok 550 mm. Produkčná schopnosť poľnohospodárskej pôdy je vysoká, čo vyplýva zo skutočnosti, že kraj má najväčšie zastúpenie černo-zeme a hnedo-zeme.

Pestujeme nasledovné plodiny

Rastlinná výroba

Icon

Psenica

  • Pšenica ozimná
Icon

Jacmen

  • Jačmeň jarný
  • Jačmeň ozimný
Icon

Kukurica

  • Kukurica zrnová
  • Kukurica silážná
Icon

Olejniny

  • Slnečnica olejná
  • Repka olejná
Icon

Cukrová repa

  • Cukrová repa

Disponujeme vlastnou sušičkou STELLA MUF 45, ktorá slúži na sušenie repky, slnečnice a kukurice. 

Aktuálny počet hospodárských zvierat

živočíšná výroba

0
Hovädzí dobytok
0
Dojnice
0
Ošípané
0
Prasnice
Technológia EKOVER

Výroba peliet

Pelety sú vyrábené pod ochrannou známkou EKOVER a certifikátom výrobku vydaný Technickým a skúšobným ústavom ľahkého priemyslu České Budejovice.

Icon

Olejniny

  • Slnečnica olejná
  • Repka olejná
Obsah paliva

Fyzikálne vlastnosti paliva

Priemerná vlhkosť paliva 8-15% vody

Priemerná výhrevnosť 14 - 17 MJ/kg

Priemerná merná hmotnosť 550 - 650 kg/m3

Priemerný obsah síry 0,1 - 0,13 %

Priemerný obsah popola 5 - 7 %

Služby

V prípade voľných kapacít vieme ponúknuť nasledujúce služby:

Kontakt

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať!